קוסקוס

קוסקוס איכותי במגוון אריזות וכמויות המותאמות לשימושים מוסדיים.

אריזה של 5 ק"ג

אריזה של 340 גרם

אריזה של 10 ק"ג