אבקת סוכר

אבקת הסוכר מיוצרת מהסוכר הלבן הבסיסי שאנו מכירים. תהליך הייצור הוא סגור ומבוקר באיכות גבוהה מאוד. ניתן לקבל את אבקת vסוכר בתוספת עמילן למניעת התגבשות האבקה. ניתן כמובן גם לקבל את אבקת הסוכר ללא תוספת העמילן.

אריזות 15 ק"ג

אריזות 10 ק"ג

אריזות 25 ק"ג